Yleistä luontoelämyksistä

Teen virkistäviä ja hoitavia luontoelämyksiä luotettavasti eri kohderyhmille, tarvittaessa räätälöiden.

Luonnon elvyttävä ja terapeuttinen vaikutus: luonto vaikuttaa ihmiseen sekä fyyisesti että psyykkisesti.

Luontoympäristö laukaisee positiivisia nopeita ja automaattisia emotionaalisia tiedostamattomia reaktioita.

Kasvillisuuden määrän lisääntyessä ja rakennettujen elementtien vähentyessä elvyttävyys ja positiiviset tunteet lisääntyvät. Verenpaine laskee, sydämen syke tasaantuu jne. muutamassa minuutissa. Mieliala kohenee n. 20 min jälkeen.
Kongniyiiviset vaikutukset esim. tarkkaavaisuuden palautuminen ja stressitekijöiden lasku n. 40 min jälkeen.

Tämä kaikki saa aikaan avoimuutta, rentoutta, luottamusta toisiin ja itseensä sekä hyvää ilmapiiriä. Itsetuntemus lisääntyy, muodostuu myönteinen minäkuva, emootiot vahvistuvat ja kielteisyys helpottaa, Avaa uusia näkökulmia ja arvot vahvistuvat sekä toivo palaa.

Luonto on parhaimmillaan kumppani, joka tekee töitä puolestamme

Yrittäjän vastuuvakuutus ei korvaa sellaisia tapaturmia jotka asiakas itse on aiheuttanut, joten suosittelen kaikille hlökohtaista tapaturmavakuutusta. Esim. kaatuminen kun kompastuu juureen tai itse työntää käden tuleen, ei kuulu vastuuvakuutuksen piiriin.