NLP

NLP (NeuroLinquistic Programming)

NLP on soveltavan psykologian suuntaus eli kuinka käsittelemme informaatiota ja kuinka se vaikuttaa käyttäytymiseemme. Hyödyntämällä NLP-tekniikoita voit hallita sitä, kuinka ajattelet: Voit hallita tapaasi ajatella jotain asiaa, mieltämiäsi ääniä ja kuvia sekä luoda tunnetiloja ja käyttäytymismalleja.
Näin parantuu muun muassa ajattelu- ja tunnetaidot, vuorovaikutustaidot ja voit löytää uusia tapoja kehittää itseäsi ja myös ymmärrät paremmin muita.

NLP:n loivat alun perin kielitieteen professori John Grinder ja filosofian ja psykologian opiskelija Richard Bandler Kalifornian yliopistossa. Heitä kiinnosti ajattelumme rakenne ja se, kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan. Erityisesti kuinka voimme tiettyjä ajatusmalleja muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP koostuu useista eri tekniikoista ja malleista.
NLP-menetelmään kuuluvat erilaiset haastattelutekniikat, mielikuvaharjoitukset, tavoiteasettelu ja kaikkien aistikanavien käyttäminen.

Tekemällä samoja asioita samalla tavalla, saat aikaan aina vain samanlaisia tuloksia. Oppimalla muuttamaan ajatuksiasi, voit muuttaa tunnetilojasi, päästä eroon peloista ja jännityksistä, vanhoista uskomuksista, ei toivotuista tavoista, rajoitteista jotka ovat pidätelleet sinua aiemmin sekä luoda uusia voimaannuttavia uskomuksia, jotka mahdollistavat sinulle tavoitteittesi saavuttamisen.

Se voi auttaa sinua toteuttamaan tarvittavat muutokset.
Yksi NLP-hoitokerta kestää keskimäärin tunnin, mutta määräytyy tarpeesi mukaisesti. Hoitokertoja olisi hyvä olla vähintään kaksi tai kolme.

Paikka: Hoitohuone tai nettikameran kautta

Usko itseesi ja parempaan