Yleistä hoidoista

Silloin kun ei lääkäreitä ollut eikä terveyspalveluja siinä muodossa kuin nyt, oli pitkin Suomea kylissä yksi tai useampi jäsenkorjaaja, kuppari, luonnon lääkitsijä, näkijä, shamaani, verenseisauttaja. Maine perustui tuloksiin. Oppinsa nämä henkilöt saivat omilta isovanhemmiltaan tai vanhemmiltaan. Näin tieto kulki ja kehittyi. Yhteinen piirre joka näyttää olevan jokaisen tunnustetusti taitavan kansanparantajan tavaramerkki, oli että heidän käsittelyssään ei käynyt kipeää, tulokset olivat hyvät.

Huomioithan
että hoitomuotoihin liittyvät palvelut eivät vielä kuulu potilasvakuutuksen piiriin. Hoitoon tullessa tulee muistaa jokaisen oma vastuu hoidon valinnan suhteen. Hoitoon tulee tulla vapaaehtoisesti ja ymmärtäen sen että hoidon mahdolliset seuraamukset eivät velvoita hoitopalvelun tuottajaa korvauksiin.

Asiakasrekisteriä pidän niistä hoidoista, joissa on tarpeen tietää mahdollisen uuden käynnin yhteydessä, mitä aikaisemmin on tehty ja millainen tilanne on asiakkaalla ollut.  Henkilötiedot ovat seurantakortissa, missä on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot ja minun lisäämät tiedot hoidosta.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta eikä tietoja luovuteta lainkaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki 30§.
Asiakasrekisterin tiedot ovat vain manuaalisessa muodossa. Seurantakorttia säilytän kansiossa, paikassa mistä ulkopuolinen henkilö ei saa sitä haltuunsa. Seurantakortteja säilytetään viisivuotta, minkä jälkeen ne poltetaan.
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakortiin tallennetut tiedot sekä vaatia seurantakortin tuhoamista tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.