Lukemattomat ihmiset ovat pyrkineet kautta aikojen löytämään todellisuuden yleisimmät periaatteet ja kaiken ilmenneen taustalla olevat lainalaisuudet. Tähän saakka kirkkaimman ilmauksen näille on antanut Valkean Veljeskunnan mestari Hilarion. Hilarion oli uusplatooninen filosofi ja myöhemmin tunnettu myös kristittynä pyhänä Hilarionina. Varsinkin roomalaiskatoliset ja ortodoksit kunnioittavat hänen työtään.

Ihmiskunta ei ole pystynyt tai halunnut todistaa näitä universaaleja lainalaisuuksia (lakeja) vääräksi vaan ennemminkin jopa tiede on pystynyt todistamaan osan näistä laista todeksi myös nyky yhteiskunnassa.

Hilarionin mukaan nämä 12 universaalia lakia antavat suuntaviivat tulevaisuuden ihmiskunnalle, jonka toiminta ei perustu enää itsekkyydelle, materialismille ja rahan vallalle, vaan jakamiselle ja altruismille, pyyteettömälle lähimmäisenrakkaudelle. Näillä kosmisilla lainalaisuuksilla on käytännön arvoa jokaiselle tämän aikakauden etsijälle, joka haluaa löytää hyviä henkisiä eväitä valoisan tulevaisuuden rakennusaineiksi sekä kokonaisvaltaisen fyysisen että henkisen hyvinvoinnin.

Ne ovat lakeja, joihin maailmankaikkeuden toiminta ja elämä perustuu. Niiden kautta universumi toimii. Ymmärtämällä niitä, ymmärrät itseäsi ja ymmärrät elämää.

Esittelen tässä sinulle nämä lait, lyhenneltynä ja mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Lait ovat kivijalka mille maailma perustuu ja samalla ne antavat meille puitteet joiden rajoissa kaikki eläminen tapahtuu, tämä koskee kaikkea elollista toimintaa maapallolla.

On mielenkiintoista huomata kuinka sananlaskut noudattelevat näitä lakeja, samalla tavalla maapallon eripuolilla.

2. Heijastumisen laki

Heijastumisen laki kertoo, että ympäröivä todellisuus vastaa kunkin olennon sisäistä olemusta. Yksilön elämän olosuhteet ovat yhteydessä niihin oppimisprosesseihin, jotka ovat käynnissä sielun tasolla. Heijastuksen laki on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Meitä ympäröivä maailma heijastaa sisäistä maailmaamme. Se laittaa peilin eteemme. On eri asia haluammeko katsoa tuohon peiliin. Joku viisas on sanonut, että älä koskaan yritä korjata peiliä, vaan ihmistä, joka sinua katsoo peilistä. Luomme itse oman todellisuutemme, jota tämä peili kuvastaa.

Maailma on meidän näköisemme, mutta meillä on kaksi napaa. Toinen on negatiivinen ja toinen positiivinen. Negatiivinen napa aktivoi ja vetää puoleensa inhokkityyppejä, inhokkiasioita, inhokkiolosuhteita ja nämä kaikki kertovat meidän oppiläksyistä. Ne toistuvat ja toistuvat, kunnes lopulta käymme läpi nämä asiat ja opimme niistä.

Onneksi on olemassa myös positiivinen napa, joka vetää luoksemme niitä asioita, ihmisiä ja olosuhteita, joita rakastamme, ihailemme ja kunnioitamme. Kun ihminen elää rakkaudessa, hän heijastaa tätä korkeaa tunnetilaa itsensä ulkopuolelle ja ulkoinen maailma heijastaa rakkautta takaisin. Sama tapahtuu kaikkien tunteiden kanssa.

Noidankehä päättyy, kun anteeksiantamisen ja rakkauden avulla tuodaan rauha osapuolten välille.

Elämme nyt aikaa, jossa karma on ns. pikakarmaa eli karma tulee nopeammin kohdattavaksi eikä välttämättä siirrykään enää seuraavaan elämään käsiteltäväksi. Karma toimii kuten bumerangi eli sitä saa mitä tilaa ja vieläpä nopeasti. Jokainen ajatus, tunne ja teko jättää karmisen jäljen. Jos nämä aiheuttavat fyysistä, tunne- tai mentaalipuolen (henki, sielu) kärsimystä toiselle, seuraa tästä ”negatiivista” karmaa. Vastaavasti jokainen positiivinen ajatus, tunne tai teko saa aikaan positiivista karmaa. On tärkeä huomata, että omaa negatiivista karmaansa voi sovittaa positiivisten tekojen, vaikkapa muiden ihmisten auttamisen kautta.

Kohtaamme karman esim. terveysongelmina. Esim. flunssa voi olla aiheutunut vihan ja ärsyyntymisen tunteista, joita olet syytänyt menemään toisten niskaan ja antanut niiden vielä juurtua itseesi. Joskus kurkkukivut voivat olla seurausta siitä, että on hyökännyt sanallisesti muita vastaan. Syy niiden takana voi olla tietysti muukin, esimerkiksi sanomattomat sanat. Terveysongelmat ovat kuitenkin moninaisia, eikä niitä voi tuosta vaan pistää karman piikkiin. On syytä muistaa, että myös sukukarma vaikuttaa meihin.

Karman voi ymmärtää yksinkertaisena syyn ja seurauksen toimintamallina. Se ei itse asiassa ole negatiivista tai positiivista, se vaan on. Sitä ei edes kannattaisi ottaa niin kovana, vakavana ja jäykkänä asiana. Siihen voidaan ottaa mukaan huumoria ja kujeilua, sen ei tarvitse olla niin vakavaa. Vain oman suoran kokemuksen kautta, ihminen voi oppia tuntemaan karman lain täyden mitan. On myös hyvä ymmärtää, kuinka sitä voidaan kohdata ja keventää, ilman kipua ja kärsimystä. Kun ihminen lähtee henkiselle tielle, karman polttamisen, muuttamisen ja muuntamisen, sekä siitä vapautumisen prosessi alkaa. Karma on yleensä läsnä läheisissä ihmissuhteissamme ja liittyy menneisiin ja tuleviin elämiin. Avainsana on siis anteeksiantaminen ja rakkaus. Kun karman olemus ymmärretään, ei tulisi mieleenkään aiheuttaa ”negatiivista karmaa”, vaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen kautta tilanteita aletaan katsoa laajemman ymmärryksen kautta. Luovutaan ns. karmasta kokonaan.

Tähän tekstiin on kerätty tietoa useista eri läheistä.