3. Karman laki

Tämä kolmas ikuinen prinsiippi ulottuu sekin kaikkiin luotuihin maailmoihin ja kaikille tasoille. Jokainen ajatus, tunne ja teko jättää karmallisen jäljen, joka ”takertuu” siihen olentoon, jonka ajatuksista, tunteista ja toiminnasta on kyse. Jos kyseinen ajatus, tunne tai teko aiheuttaa fyysistä, emotionaalista tai mentaalista kärsimystä tai rajoitusta toiselle tuntevalle olennolle, seuraa tästä kielteistä tai rajoittavaa karmaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen positiivinen ajatus, teko ja tunne saa aikaan positiivista, laajentavaa karmaa.

Luoduissa maailmoissa on monia alueita, joita asuttavat olennot eivät voisi kuvitellakaan tekevänsä negatiivista karmaa aiheuttavia tekoja. Tässä suhteessa meillä kauniin Maa-planeetan asukeilla on vielä oppimista.