Vieläkin törmää ajatukseen että henkisentyöntekijän ei pitäisi ottaa palveluistaan maksua. Herää kysymys miksi?

99,9% henkisentyöntejöistä ei ole saanut osaamistaan syntymälahjana. Toisilla on ollut taipumusta jo pienenä, mutta usein olemme käyneet koko elämän mittaisen koulun ja siihen aikaan kuuluu myös ihan oikeaa opiskelua, oppeja useilta alueilta.

Olemme maksaneet hyvin korkean hinnan opeistamme, riippuen henkilöstä kyse voi alla sellaisista asioista mitä ei voi edes rahassa mitata.

Henkisentyöntekijän aito motiivi on auttaa muita. Voimme verrata vaikka länsimaiseen terveydenhuoltoon, hehän myös auttavat ihmisiä.

Suurin osa heistä ei edes koske potilaaseen (käytän tätä nimitystä selvyyden vuoksi), kuten myöskään osa henkisistä ei kosketa suoraan potilasta.

Kaikki terveydenhuollon henkilökunnasta eivät tee työtä kutsumuksena, tai kutsumus on ajan kanssa hävinnyt. Henkisentyön kohdalla se on mahdotonta (jos aitoa työtä) ja motiivi sekä kutsumus kasvaa vuosi vuodelta.

Länsimaisen terveyden huollon osaajat ovat opiskelleet vain jonkin tietyn alan ja voi sanoa että erikoistuneet siihen, potilasta ei ajatella edes kokonaisuutena. Nykyisin lääkäreiden tehtävänä ei ole parantaa potilasta, vaan poistaa oire vaikka lääkkeillä tai leikkauksilla.

Henkisellä puolella tulee ymmärtää potilasta kokonaisuutena ja usein meillä on myös hyvin paljon omakohtaista kokemusta erilaisista haasteista elämässä, niin henkisistä kuin fyysisistä. Meillä tulee olla empatiaa ja kunnioitusta potilasta kohtaan. Haluamme parantaa potilaan oireiden syyn, jotta sen jälkeen voi elää valoisampaa tulevaisuutta, käyttäen erilaisia hoitomuotoja.

Olemme valmiit maksamaan useita satoja euroja lääkäreille mutta ….

Kerron omakotaisen kokemuksen tästä erosta. Minulle on 4 kertaa tämän elämän aikana lääkärit kertoneet että minulla ei ole toivoa selviämisestä – minä kuitenkin kirjoitan tätä juttua nyt.

Henkisen puolen ihmiset taas kaikissa noissa asioissa tukivat ja muistuttivat minua siitä, haluanko elää? Olenko valmis laittamaan omat arvoni ja tekemiseni uudenlaiseen järjestykseen?

Paljon on kiinni siitä mitä juuri sinä haluat?

Haluatko pitää kiinni vaivoista ja saada siten huomiota tai hyvän syyn jonkinlaiseen käyttäytymiseen, syyn antaa periksi?

Vai haluatko että tulevaisuus voisi näyttää valoisammalta, sinun ja henkisentyöntekijän yhteistyön jälkeen?

Kummasta olisit valmis maksamaan? Siitä että saat pitää vaivasi ja sinulla on tekosyy esim vaikka päihteiden käyttöön vai siitä että voit selvitä haasteestasi?

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei todellakaan ole mollata länsimaista lääketiedettä, EI Ollenkaan!

Tarvitsemme erilaisia tutkimusvälineitä, toimenpiteitä ja lääkkeitä, kohtuudella ja tasapuolisesti.

Kaikkia hoitomuotoja tulisi kunnioittaa ja myös henkistentyöntekijöiden tulee pystyä elämään työllään. Tässä yhteiskunnassa kukaan ei elä ilman rahaa, valitettavasti.