Lukemattomat ihmiset ovat pyrkineet kautta aikojen löytämään todellisuuden yleisimmät periaatteet ja kaiken ilmenneen taustalla olevat lainalaisuudet. Tähän saakka kirkkaimman ilmauksen näille on antanut Valkean Veljeskunnan mestari Hilarion. Hilarion oli uusplatooninen filosofi ja myöhemmin tunnettu myös kristittynä pyhänä Hilarionina. Varsinkin roomalaiskatoliset ja ortodoksit kunnioittavat hänen työtään.

Ihmiskunta ei ole pystynyt tai halunnut todistaa näitä universaaleja lainalaisuuksia (lakeja) vääräksi vaan ennemminkin jopa tiede on pystynyt todistamaan osan näistä laista todeksi myös nyky yhteiskunnassa.

Hilarionin mukaan nämä 12 universaalia lakia antavat suuntaviivat tulevaisuuden ihmiskunnalle, jonka toiminta ei perustu enää itsekkyydelle, materialismille ja rahan vallalle, vaan jakamiselle ja altruismille, pyyteettömälle lähimmäisenrakkaudelle. Näillä kosmisilla lainalaisuuksilla on käytännön arvoa jokaiselle tämän aikakauden etsijälle, joka haluaa löytää hyviä henkisiä eväitä valoisan tulevaisuuden rakennusaineiksi sekä kokonaisvaltaisen fyysisen että henkisen hyvinvoinnin.

Ne ovat lakeja, joihin maailmankaikkeuden toiminta ja elämä perustuu. Niiden kautta universumi toimii. Ymmärtämällä niitä, ymmärrät itseäsi ja ymmärrät elämää.

Esittelen tässä sinulle nämä lait, lyhenneltynä ja mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Lait ovat kivijalka mille maailma perustuu ja samalla ne antavat meille puitteet joiden rajoissa kaikki eläminen tapahtuu, tämä koskee kaikkea elollista toimintaa maapallolla.

On mielenkiintoista huomata kuinka sananlaskut noudattelevat näitä lakeja, samalla tavalla maapallon eripuolilla.


1. Manifestaatio eli ilmennyksen laki

Tämä on Hilarionin mukaan tärkein universaaleista laeista. Tämän perustavan periaatteen ymmärtämiseksi tarvitaan ”hengen” ja ”fyysisen aineen” välistä erottelua. Jonkin olennon tai asian henkistä ydintä ei tulisi koskaan sekoittaa siihen fyysiseen muotoon tai käyttövälineeseen, jota tämä elävöittää; tämä olento tai asia ainoastaan käyttää aineellista kaapuaan jonkin aikaa omiin tarkoitusperiinsä.

Tämä laki pätee niin kukkaan, eläimeen, ihmiseen kuin planeettaan ja aurinkokuntaankin.

Voisimme ajatella että puu on puunenergialle vuokra-asunto. Kun puu jossain vaiheessa kuolee, siirtyy energia maahan ja sieltä toiseen vuokra-asuntoon. Samoin ihmisen kohdalla, elämme vain vuokra-asunnossa ja kun aika tulee, muutamme. Toki ihmisillä on mahdollisuus ”remontoida” asuntoaan, mutta ikuiseksi sitä ei vielä ainakaan voi muuttaa.

Monet eri universumit luotiin tarkalleen ja ainoastaan siksi, että muodon takana olevat henkiset olennot kykenisivät TUNTEMAAN ITSENSÄ.

Nykyisin puhutaan paljon manifestoinnista, sitä opetetaan ja siihen uskotaan, yksinkertaisuudessaan manifestointi on kyky luoda!
Ajatellaan että kaikki on energiaa ja se ei lopu universumistamme ainakaan ihmisten toimesta. Näin voimme myös ajatella että voimme manifestoida runsautta, rakkautta, terveyttä, aivan mitä vain. Miksi se lottovoitto ei kuitenkaan osu kohdalle?
Ehkä meiltä puuttuu yksi perusasia, luottaminen, usko että voimme todella tehdä tuon ilmentymisen. Meidät on opetettu uskomaan epäoikeudenmukaisuuteen, siihen että en ansaitse hyvää jne.
Heitän kysymyksen ilmaan, miksi? Miksi emme haluaisi kaikille hyvää ja tasapuolisuutta?
Onko taustalla lukuisat pelkomme, joita opimme heti syntymästä lähtien?

Luottamus on tärkeä ja haasteellinen asia näiden lakien suhteen. Kun annat tilaa luottamukselle, herätät samalla sisältäsi kyvyn ilmentää.
Tulee muistaa että toiveesi tulee olla samansuuntainen kuin universumin olotila, rakkaudellinen, hallittu ja hyvää tarkoittava.

Tähän on lainattu otteita useista kirjoituksista netistä.